Psychiatrische begeleiding

Begeleiding bij mensen met een psychische stoornis, vraagt een andere insteek dan de begeleiding van mensen die mentaal gezond zijn. Mocht er daarom naast lichamelijke beperkingen ook psychische problemen spelen, schakel dan het wijkteam in. In een aantal wijkteams zijn collega’s beschikbaar die met hun extra kennis en scholing betere ondersteuning kunnen bieden bij deze kwetsbare cliënten groep.