Begeleiding cliënten met kanker

aanvraag continuïteitsbezoek oncologie

aanvraag continuïteitsbezoek oncologie

Als iemand de diagnose kanker krijgt, is dat voor hem/haar en naasten een ingrijpende gebeurtenis. Tijdens de behandeling komt er vaak veel op hen af. Onze verpleegkundigen kunnen de cliënt ondersteunen in deze moeilijke periode. De verpleegkundigen hebben een speciale oncologie-training gevolgd en wordt daarnaast geadviseerd door een oncologieverpleegkundige van Amstelring Wijkzorg.

Bij Amstelring Wijkzorg werken oncologieverpleegkundigen samen die hun kennis rond de begeleiding van cliënten met kanker inzetten en delen met andere collega’s in de wijkteams. Deze samenwerking heet het gilde oncologie. Het gilde komt regelmatig bij elkaar om middels bespreking van casuïstiek kennis en ervaring met elkaar te delen.

De verpleegkundigen kunnen cliënten helpen bij lichamelijke klachten en ADL zorg, verpleegtechnische zorg, wondgenezing, continuïteitsbezoeken en bieden algehele ondersteuning. De verpleegkundigen werken altijd samen met de huisarts en het ziekenhuis.

Amstelring Wijkzorg folder Oncologie

aanvraag continuiteitsbezoek oncologie