Geïntegreerde wijkzorg

Geïntegreerde Wijkzorg (GWZ), zet in op de zelfredzaamheid van de cliënt, de kwaliteit van leven van de cliënt en zijn mantelzorger(s) en de ervaren zorgzwaarte van medewerkers en mantelzorgers. Binnen GWZ werken wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden nauw samen met een fysio-/of oefentherapeut een ergotherapeut en diëtist, aan gezamenlijke zorgdoelen van de cliënt en zijn mantelzorger, in de thuissituatie.

Alle vier de disciplines houden zich namelijk, ieder op haar eigen manier, bezig met dagelijkse activiteiten en energie van cliënten. Want naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van voeding, mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. De huisarts houdt hierbij de gebruikelijke regierol.