Casemanagement Dementie

Amstelring Wijkzorg biedt hulp aan bij ondersteuning of begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten. Casemanagement dementie is ondergebracht bij alle wijkteams van Amstelring Wijkzorg. Ieder wijkteam beschikt over een aandachtsvelder dementie, zij hebben hiervoor een opleiding gevolgd.

Thuis bij onze cliënten functioneren opgeleide wijkverpleegkundigen als casemanager dementie. Vanuit hun centrale positie in wijkteams hebben zij contact met cliënten, familie en vrijwilligers en als het nodig is schakelen zij extra ondersteuning in.