Longzorg

Onze longverpleegkundigen adviseren, informeren en monitoren de cliënt met longproblematiek-thuis. De cliënt hoeft hierdoor niet meer voor de controles rondom de longzorg naar het ziekenhuis. De gespecialiseerde longverpleegkundigen van de wijkzorg nemen deze taak over.  Deze verpleegkundige gaat eens in de zoveel tijd langs en onderhoudt het contact met het ziekenhuis.
Redenen van een verwijzing naar het longteam kunen bijvoorbeeld zijn:
– Continuïteitsbezoek: Astma, COPD of ander longziekten.
– Saneringsadviezen
– Uitleg ziektebeeld
– Uitleg medicatie
– Inhalatie instructie

 

Telefoon: 06-4354 4950

 

U kunt een boodschap inspreken en binnen 24 uur wordt u teruggebeld. Of gebruik ons mailadres. Bij spoed neemt u altijd contact op met de huisarts of ziekenhuis.