De gildes van Amstelring Wijkzorg

Werken in de wijk vraagt om een brede deskundigheid. Geen enkele cliënt en geen enkele clientvraag is hetzelfde. De doorsnee dag van een professional in de wijk brengt haar/hem van het verzorgen van een wond naar een dementerende cliënt die het thuis net redt, een palliatieve zorgvraag of het aantrekken van een steunkous. Dit vraagt naast liefdevolle zorg en aandacht om kennis. Kennis opdoen en kennis delen. Ieder team verhoogt zijn deskundigheid en deelt haar kennis door deelname aan de gildes. Deelnemers van een gilde zijn werkzaam in een van de wijkteams en specialiseren zich op bepaald vakgebied zoals dementie, oncologie, wondgenezing, etc. Vanuit deze gildes worden innovaties gezocht en worden kansen en kennis  gedeeld met alle teams.

Klik op één van de pagina’s om meer te weten over een gilde of specialisme van Amstelring Wijkzorg.