Palliatieve zorg

Palliatieve terminale thuiszorg is bedoeld voor mensen, in de laatste fase van hun leven. Er kan dan behoefte aan professionele zorg van de wijkverpleging ontstaan. Tijdens deze fase is het belangrijk voor cliënten en hun naasten dat de zorg zo lang mogelijk geheel naar eigen wens en behoefte thuis kan plaatsvinden. Bij de teams zal er altijd geprobeerd worden aan deze zorg voorrang te geven.

Veel teams zijn tevens lid van de PaTz groep.
PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen/verzorgenden te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen.

Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve wijkzorg

Uitvoeringsverzoek-palliatieve-sedatie-Wijkzorg-2022