Home > Weblog > Wijkteam Amsterdam Oost 1 jaar bij Philadelphia

Wijkteam Amsterdam Oost 1 jaar bij Philadelphia

29 juni 2015

“Zuster zuster, ik heb zo´n pijn aan mijn pols. Heb ik Attoose? Daar kom ik niet meer van af he? Zuster, zuster ik heb een wondje in mijn mond, wil je er even naar kijken?” Wekelijks gehoorde geluiden door de verpleegkundige van Team Amsterdam Oost Amstelring Wijkzorg. Sinds een jaar houdt Team Amsterdam Oost spreekuur op woensdagochtend aan de Anfieldroad , op een locatie van stichting Philadelphia. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking, tussen de 50 en 77 jaar, onder professionele begeleiding. Zij verblijven in zelfstandige woningen of in een groep.

De bewoners aan de Anfieldroad, raken al op leeftijd waarbij ook de toenemende aandoeningen en kwalen horen . Denk hierbij aan; hypertensie, decubitus, huidafwijkingen, minder werkende schildklieren, artrose etc., etc. De begeleiding is niet medisch opgeleid, maar komen wel met (kleine en grote) medische vragen van de bewoners in aanraking. Deze kunnen ze vaak niet met zekerheid beantwoorden. Contact met de huisarts is dan een veel genomen stap. Vaak bleek het achteraf overbodig om de huisarts in te lichten en daarom werd er gezocht naar een oplossing, om de huisarts minder frequent te benaderen.

Twee projectontwikkelaars van Amstelring Wijkzorg wisten contact te leggen tussen Philadelphia Anfieldroad (Middenmeer) en het kersverse team Amsterdam Oost. Vanuit Philadelphia was er de vraag om een professionele input bij (mogelijk) medische vragen van haar bewoners, binnen het team Amsterdam Oost was het zeer eenvoudig om een wekelijks bezoek in te plannen. Het spreekuur kon snel van start gaan.

Een keer per week sparren de begeleiders en de verpleegkundige over de medische aandoeningen bij de bewoners. Vaak wordt de kwaal even aangekeken, geobserveerd, en gaat deze vanzelf over. Soms moet er ook daadwerkelijk actie ondernomen worden, en is het prettig wanneer de verpleegkundige in eenduidige bewoording aan bijvoorbeeld de huisarts kan overbrengen wat de aandoening is. Verder geeft de verpleegkundige advies omtrent hygiëne, bewegen, voeding en ontspanning. Alle aandoeningen worden gerapporteerd, gemonitord en geëvalueerd.

In het eerste jaar werd de zorg geleverd onder de noemer Advies, Informatie en Voorlichting (AIV) waarbij verpleegkundige werd betaald door de zorgverzekeraar. Per 1 januari 2015 blijkt dit niet meer mogelijk te zijn. De Stichting Philadelphia is echter overtuigd van het nut van de verpleegkundige als intermediair tussen bewoners, begeleiders en artsen, en wil daarom dit verpleegkundige spreekuur behouden. Daarom levert de verpleegkundige nu Zorg op Rekening.

De begeleiding en de leidinggevenden zijn van mening, dat sinds het verpleegkundig spreekuur is gestart op de locatie, het contact met de huisarts voor meer dan vijftig procent is afgenomen. Het spreekuur heeft zijn functie bewezen. En ook voor de bewoners is het een rustgevende gedachte, dat ze periodiek hun klachten, groot of klein aan een buitenstaander met een medische achtergrond kwijt kunnen.

Voorlopig zal de verpleegkundige een keer per maand langs komen, en is ze wekelijks van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 7:00 en 23:00 per telefoon en per mail, voor de begeleiders en de bewoners. Om te sparren en mee te denken. Mocht het nodig zijn dan onderneemt de verpleegkundige actie of gaat ze langs op de Anfieldroad. Blijkt het op den duur toch prettiger te zijn dat de verpleegkundige frequenter de bewoners ziet dan is hiervoor ruimte in het budget van de stichting Philadelphia.


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.