Home > Weblog > Marielles blog over de Wijkzorg deel 99: teamgesprekken

Marielles blog over de Wijkzorg deel 99: teamgesprekken

1 september 2021

Wanneer je werkt voor een zelfsturende organisatie en in een zelfsturend team, dan ben je als team verantwoordelijk voor het functioneren van het team. Binnen ons team proberen we elk jaar een teamoverleg→functioneringsgesprek te hebben. De afgelopen jaren hebben we dit op verschillende manieren gedaan. Vanwege Corona is dat het afgelopen jaar anders gelopen. Toch is er behoefte om ieders wensen, gevoelens, plannen voor de toekomst, leerpunten etc. in beeld te krijgen. Dus samen met mijn collega, mentor van ons team, hebben we toch een manier bedacht. 

Wat hebben we gedaan?

We hebben onze collega’s gevraagd of zij ideeën hadden. Via Google formulieren hebben wij een tweetal formulieren gemaakt. Aan de hand van die formulieren hebben we iedereen gevraagd om voor elke collega een tip èn een top te schrijven. Ook hebben we een persoonlijke vragenlijst gemaakt. Een datum plannen was de volgende stap. Uiteindelijk kon iedere collega aanwezig zijn bij het digitale overleg. Alle vragen en antwoorden zijn geïnventariseerd. Vooraf heeft iedere collega een uitgedraaide (anonieme) versie ontvangen met de tips en tops. Dit zodat ieder al was voorbereid en er geen verrassingen ter tafel zouden komen.

En zo was vandaag de dag van het overleg. We hadden 2 uur gepland. En duidelijke regels afgesproken. Iedereen deed microfoon dicht en er mocht niet worden gereageerd door het team. Iedereen kreeg een aantal vragen. Zoals wat deden de gegeven tips en tops met jou? Herken je jezelf, of wil je verduidelijking. Ondertussen mochten de overige collega’s alleen maar luisteren en werd er geen discussie gevoerd. Ieder kon zijn toekomstplannen benoemen, de leerpunten, en tot slot kreeg ieder de vraag of hij trots was op zichzelf.

Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en er kwamen mooie onderwerpen op tafel. Na een krappe 2 uur waren alle punten besproken en keken we terug op een zeer prettig overleg. Het was minder interactief dan live bij elkaar zijn, maar desondanks waren bijna alle reacties positief. We gaan binnenkort nog een vervolg plannen om te kijken wat we voor doel(en) in het team hebben / willen. 

Ook dit is weer een mooi voorbeeld van samen tot oplossingen komen en zelf kunnen bedenken wat je in een team nodig hebt. Ook dit hoort bij het behouden van het teamgevoel. Leuk om dit naast het werk als verpleegkundige ook te kunnen doen.

Lieve groet Mariëlle


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.