Home > Weblog > Tijdelijk studenten in lege woningen Sint Jacob

Tijdelijk studenten in lege woningen Sint Jacob

22 mei 2013

Tijdens de gefaseerde sluiting van Sint Jacob willen we blijven zorgen voor veiligheid en een goed leefklimaat. Daarom is besloten om leeggekomen kamers in Sint Jacob geleidelijk en tijdelijk beschikbaar te stellen aan studenten. Deze studenten worden zorgvuldig geselecteerd en ondernemen extra welzijnsactiviteiten met bewoners. Camelot, een ervaren organisatie op het gebied van leegstandsbeheer, voert dit uit samen met Sint Jacob.

Waarom is dit een goed idee?
Eric Hisgen, voorzitter Raad van Bestuur Amstelring: ‘Als er nog maar twee of drie mensen op een gang wonen en alle andere 18 appartementen zijn leeg, dan voelt dat onbehagelijk aan. Verder geloof ik erin dat oud en jong veel voor elkaar kunnen betekenen, wederzijds. De studenten worden zorgvuldig geselecteerd op maatschappelijke betrokkenheid en zij worden gevraagd 4 uur per maand welzijnsactiviteiten te verrichten, zodat bewoners extra aandacht krijgen.’
 
Over welke afdelingen en woningen gaat het?
Sint Jacob bestaat 4 bouwdelen die tezamen 19 zelfstandige etages/units omvatten.

  • Verpleeghuis is nog volop in bedrijf en daar worden voorlopig geen cliënten verhuisd en ook geen studenten ingehuisd.
  • Verzorgingshuis heeft een oorspronkelijke capaciteit van 220 plaatsen en daarvan zijn er momenteel circa 100 bezet. De woningen in het verzorgingshuisdeel zullen geleidelijk en gefaseerd – nadat ze leeg zijn – door Camelot tijdelijk worden verhuurd aan studenten. Het gaat om de afdelingen Andreashuis en Barbarahuis. Zolang er nog ouderen op een gang/etage wonen, blijft de oorspronkelijke gemeenschappelijke huiskamer volledig voor hen ter beschikking.

Wanneer start de verhuur?
Medio mei 2014 is met de selectieprocedure gestart. Het eerste groepje van 4 à 5 studenten zal eind juni/begin juli 2014 in de eerste lege etage (met 20 lege appartementen) van Sint Jacob gaan wonen.
 
Hoe verloopt de selectie van studenten?
Het selectieproces is intensief en zorgvuldig. Op de website van Camelot worden de duidelijke eisen die wij aan studenten stellen (geen geluidsoverlast veroorzaken, ouderen helpen, rekening houden met strenge regels, etc.) genoemd, zodat automatisch al een voorselectie plaatsvindt. Studenten moeten bereid zijn zich 4 uur per maand in te zetten voor ouderen en motiveren waarom zij dit willen. Camelot organiseert kennismakingsgesprekken met de studenten in groepsverband, waarna ook nog persoonlijke intakegesprekken volgen. De geselecteerde studenten worden voorgesteld aan Sint Jacob.
 
Hoe gaan ouderen met de studenten kennismaken?
Als de studenten goed zijn bevonden organiseert Sint Jacob een kennismaking met de bewoners. Studenten geven dan aan op welke wijze zij zich willen inzetten voor de ouderen en de verpleeghuisbewoners. Dat zullen waarschijnlijk veelal individuele activiteiten zijn (koffiegesprek, buiten wandelen, boodschapje halen, computerles, boek of krant voorlezen, een gezelschapsspel doen, samen muziek luisteren, ….), maar we kunnen ons voorstellen dat er ook groepsactiviteiten bij zitten. Bewoners geven aan waar hun voorkeur naar uit gaat.
 
Hoe reageren de bewoners op deze ontwikkeling?
De reacties zijn gemêleerd, er worden natuurlijk kritische vragen gesteld. Maar er zijn ook al ouderen die zich gemeld hebben, omdat ze graag een student willen die hen een dagje mee uit neemt.
 
Gaan eigen medewerkers nu minder aan het welzijn doen?
Medewerkers blijven het werk doen wat zij altijd al deden. Daartoe behoren activiteiten en taken gericht op het welzijn van bewoners. Wat de studenten doen is dus een extra toevoeging, bovenop datgene wat er al is.
 
Hoeveel studenten er komen?
Het eerste groepje zal bestaan uit 4 à 5 studenten die in de eerste lege etage van Sint Jacob komen wonen. Op geleide van evaluatie en nieuwe leeggekomen etages/gangen/kamers zullen er pluksgewijs groepjes studenten bijkomen.
We weten niet hoeveel studenten er uiteindelijk komen wonen, dat is afhankelijk van de evaluatie en het verloop.
 
Hoeveel huur betalen de studenten?
Er zijn conform het Woningwaarderingsstelsel huurpunten aan de woningen toegekend waaruit de huurprijs is vastgesteld.
 
Krijgen studenten een vergoeding voor de activiteiten?
Studenten krijgen per uur geleverde welzijnsactiviteit een huurkorting van enkele euro’s onder de noemer vrijwilligerswerk.
 
Wie controleert of studenten zich aan de regels houden?
Op meerdere manieren garandeert Camelot dat alles correct verloopt:

  • Tijdens werkuren zal er een huismeester van Camelot aanwezig zijn;
  • Een beheerder van Camelot zal tijdens inloopuren vragen beantwoorden;
  • Twee Camelot medewerkers gaan in Sint Jacob wonen om vooral buiten werktijden beschikbaar te zijn voor beheerstaken;
  • Per groepje studenten of per etage wordt één hoofdbewoner aangesteld. Een hoofdbewoner heeft namens de groep die hij/zij vertegenwoordigt extra taken en verantwoordelijkheden;
  • Camelot checkt wekelijks of het pand er netjes uitziet, of het huisvuil correct is afgevoerd, de entree, gangen en gezamenlijke keuken netjes is, de brandveiligheid wordt gegarandeerd, etc.;
  • Er mogen door de tijdelijke bewoners geen feestjes gegeven worden.
  • Er worden nog aparte huisregels opgesteld.

 
Mag een woonzorgcentrum woningen aan studenten verhuren?
Amstelring heeft een Vergunning Tijdelijke Verhuur verleend gekregen van de Gemeente Amsterdam op basis van de Leegstandswet.
 
Tot slot
We begrijpen dat het best spannend is, voor bewoners, familieleden, mantelzorgers en medewerkers, dat geleidelijk aan op bepaalde etages studenten in Sint Jacob komen wonen. Toch is het positief dat er in het pand mensen bij komen. Doordat in het pand duidelijk zichtbaar mensen wonen, geeft het een veiliger gevoel. Bovendien zullen de studenten extra welzijnsactiviteiten verrichten, iets wat zeer waardevol is en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
 
 
Marjory Smiers en Ingrid Schoemaker
Locatiemanagers Sint Jacob


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.