Home > Weblog > Krijg de griepprik!

Krijg de griepprik!

6 oktober 2014

De komende weken is het weer de tijd voor de griepprik. Met name de groep kwetsbare ouderen zullen tussen half oktober en half november gebruik maken van de prik. De griepprik wordt doorgaans bij de huisarts in de praktijk gehaald. Om de samenwerkingsrelatie met de huisartsen in de wijk te bevorderen, willen we dit jaar de huisarts aanbieden dat de Wijkzorg de griepprik gaat toedienen!

Een ludieke actie met een aantal voordelen. Het biedt de mogelijkheid om de contacten met de huisartsen en praktijkondersteuners te stimuleren. Ook voor de cliënt is het prettig, die krijgt de prik van een vertrouwd gezicht in de huisartsenpraktijk.

Cliënten die onder de risicogroep vallen krijgen de griepprik gratis. Cliënten die de griepprik op eigen verzoek willen, betalen het vaccin zelf alsook de kosten voor prikconsult.

Wanneer de wijkteams zullen gaan prikken, wordt aangekondigd via posters bij de huisartsenpraktijk.


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.