Home > Weblog > Even voorstellen: Isa Rosel – Collega uit team Diemen

Even voorstellen: Isa Rosel – Collega uit team Diemen

13 juli 2016

Amstelring Wijkzorg is in september 2015 de samenwerking aangegaan met Buurtzorg en Zorgaccent met als doel een online leeromgeving te ontwikkelen, welke vrij toegankelijk is voor al onze professionals. Deze leeromgeving is voor en door onze eigen professionals en alles wat op de leeromgeving staat wordt ontwikkeld in samenspraak en onder supervisie van specialisten uit onze eigen wijkteams. Onlangs heeft Jeroen Hellingman (ondersteuning Amstelring Wijkzorg) een gesprek gevoerd met één van die specialisten over haar rol binnen het lerenplatform. Hieronder een korte impressie van het gesprek:

Kun je vertellen wie je bent?
Mijn naam is Isa Rosel, sinds december 2015 in team Diemen werkzaam van Amstelring Wijkzorg. Het is een heel erg leuk dynamisch team met acht enthousiaste collega’s. Vooral de werksfeer binnen ons team is iets wat ik als erg prettig ervaar. Iedereen binnen ons team verdiept zich in een ander onderwerp zodat we van elkaar kunnen leren.

Wat is jouw aandachtsgebied?
Ik houd me veel bezig met palliatieve zorg en oncologie.

Hoe is dat zo gekomen dat je je in die hoek hebt gespecialiseerd?
Ik ben zelf op Aruba geboren en daar heb ik de opleiding tot verzorgende gedaan. Vervolgens heb ik in Curaçao mijn verpleegkundige opleiding gedaan. Vervolgens ben ik naar Nederland gekomen en heb ik mijn HBO verpleegkundige in Eindhoven gehaald. Nadat ik geslaagd was voor mijn HBO-V ben ik aan de slag gegaan in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL). Hier heb ik kennis gemaakt met oncologie en heb via het AvL ook een deel van de specialistische opleiding gedaan.

Ik heb hier vooral veel geleerd over het gehele proces waar iemand met oncologie doorheen gaat. Dus dit gaat vanaf de fase vanaf het moment dat iemand het slechte nieuws krijgt, de chirurgische ingrepen, chemo en radiotherapie en de nazorg van nabestaanden. Het is dus voor mij als verpleegkundige belangrijk om me niet alleen bezig te houden met de cliënt zelf, maar juist ook met de mensen om de familie heen. Deze mensen gaan ook door een heel zwaar proces, ook wanneer de cliënt bijvoorbeeld komt te overlijden. Ik zie dat veel mensen de nabestaanden vaak nog vergeten, terwijl het juist enorm belangrijk is dat zij ook goed worden opgevangen. Zij moeten verder met hun leven en kunnen in die hulp en ondersteuning goed gebruiken. Het verspreiden van kennis over mijn specialistische is voor mij de reden geweest dat ik me heb aangemeld voor het lerenplatform.

Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Waarom heb je je aangemeld voor het lerenplatform?
Ik wil graag mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in het AvL delen met mijn collega’s in de wijk. En door op deze manier bezig te zijn met de materie, leer ik zelf ook weer enorm veel over de wijk en wat voor plek oncologie en palliatieve zorg hebben in de wijk. Ik ben zelf nog maar relatief kort werkzaam in de wijk en heb daarvoor vooral in een klinische werkomgeving (ziekenhuis gewerkt). Voor mij is er dus ook nog enorm veel te leren!

Kun je eens uitleggen wat je precies doet voor het lerenplatform?
Ik werk samen met twee collega’s van Buurtzorg en onze collega Manja Bunschoten uit team Amstelveen Noord. Ik heb samengewerkt met Manja in het ziekenhuis en heb altijd heel fijn met haar samengewerkt. Daarnaast is het heel erg leuk om samen met de twee collega’s van Buurtzorg samen te werken aan hetzelfde project. We zijn op dit moment bezig om ons project vorm te geven. Ons doel is om de kennis omtrent oncologie goed te vertegenwoordigen op het lerenplatform. Wij willen graag dat onze collega’s in de wijk de kennis die zij nodig hebben makkelijk op het platform kunnen vinden. De samenwerking met Buurtzorg is heel erg fijn en er is een open en veilige sfeer waar er ruimte is voor iedereen zijn ideeën. Dit werkt heel prettig.

Haal je er zelf ook wat uit?
Ik kan mezelf verder ontwikkelen in mijn vakgebied, leer nieuwe mensen kennen en kan mijn collega’s helpen met mijn ervaringen. Dat is iets wat ik erg fijn vind en ben blij dat ik die mogelijkheden heb binnen Amstelring Wijkzorg.

Zijn jouw werkzaamheden voor het lerenplatform goed te combineren met het werken in de wijk?

Ja dit is prima te combineren. Ik kan het werk goed zelf inplannen en er zit geen hoge druk achter vanuit de organisatie. Vanuit mijzelf leg ik er wel veel druk op, omdat ik van mezelf redelijk perfectionistisch ben. Ik kan zelf bepalen hoeveel tijd ik er aan besteed en op die manier het dus goed inpassen in mijn werkzaamheden.

Wat zou je mensen die ook een specialisatie op een bepaalde vakgebied hebben willen meegeven?
Ik zou mensen die ook een specialisatie hebben in de wijk, maar nog niet deelnemen aan het lerenplatform zeker aanraden om mee te doen. Je kunt je meer bezig gaan houden met je vak en je kunt je collega’s helpen in de wijk door de kennis die jij hebt te delen met andere collega’s. Ik zie het echt als een verrijking op mijn huidige werk en ben er trots op om mee te mogen werken in deze ontwikkeling.

Gebruik je de leeromgeving zelf ook?

Ik ben zelf nog niet zo heel erg thuis in dementie en gebruik de kennis die nu op de leeromgeving staat om mijzelf daar meer in te scholen. Ik zoek regelmatig dingen op in de leeromgeving over dementie en kan op die manier een onderdeel van ons vak waar ik nog wat minder bekwaam in ben, toch goed en makkelijk eigen maken.
Ook heb ik erg veel gehad aan de wondmodule die nu op de leeromgeving staat. Het zou als professional in de wijk enorm helpen als meer mensen zich aansluiten bij de leeromgeving en hun kennis gaan delen over datgene waar ze veel vanaf weten! Daarom zou ik tegen iedereen zeggen: sluit je aan, deel je kennis en samen zorgen we ervoor dat het platform een mooi online kennisplein wordt voor en dóór ons allemaal!


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.