Home > Weblog > Einde samenwerking Hospice Immanuel en de Wijkzorg

Einde samenwerking Hospice Immanuel en de Wijkzorg

30 juni 2015

Na jarenlange samenwerking heeft de directie van Hospice de samenwerking met de Wijkzorg per 1 juli opgezegd. De directie van de het hospice heeft in een brief op 22 juni kenbaar gemaakt dat zelforganisatie niet past bij de visie van het Hospice. De directie van het Hospice geeft aan vanuit hiërarchie te willen sturen op de professionals in het hospice, hetgeen niet past in de visie en werkwijze van de Wijkzorg.

De afgelopen maanden is vanuit de Wijkzorg door het team, de coach en ondersteuningsteam getracht om de verschillen in visie bespreekbaar te maken. We hadden vertrouwen in de goede afloop, te meer omdat vanuit de directie van het Hospice altijd duidelijk is gezegd dat over de kwaliteit van zorg niets op aan te merken was. We waren dan ook enigszins verrast door het bericht dat de samenwerking wordt opgezegd.

Via deze weg wil ik het team bedanken voor hun inzet en goede zorg die zij aan de mensen in het hospice hebben geboden. Gelijkwaardigheid is een fundamenteel onderdeel van onze werkwijze en ik ben trots op de manier waarop het team voor gelijkwaardigheid in de samenwerking met het hospice is blijven staan.

We respecteren het besluit en wensen Hospice Immanuel al het beste voor de toekomst,

Matthias van Alphen

 


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.