Home > Weblog > De eerste Gilde is gestart

De eerste Gilde is gestart

22 juni 2015

Donderdag 18 juni is de eerste Gilde van Amstelring Wijkzorg gestart. Dit betrof de gilde wondzorg.

In de Middeleeuwen bestonden er gildes; dat waren verenigingen van vakgenoten die gericht waren op het handhaven van bepaalde standaarden. Het waren veelal ambachtslieden zoals schilders en timmerlui. In die vereniging waren meesters, knechten en leerlingen. De opleiding werd in de gilde zelf georganiseerd.

Ze hadden een gemeenschappelijk doel zoals belangenbehartiging, bewaken kwaliteitseisen. Het waren vaak gesloten bolwerken.

Wat is de relatie tussen Middeleeuwse gildes en Amstelring Wijkzorg?

Amstelring Wijkzorg wil de deskundigheid die er is en die nog ontwikkeld gaat en moet worden bundelen. Groepen van deskundigen op een bepaald terrein werken samen, delen kennis en ervaring en ondersteunen teams en medewerkers om nieuwe ontwikkelingen te volgen en de zorg op een kwalitatief hoog niveau te houden. Dat gaan we in gildes organiseren, waarbij de kanttekening gemaakt wordt dat het geen gesloten bolwerken worden zoals in de Middeleeuwen. Dat past niet bij de huidige tijd en de visie en werkwijze van Amstelring Wijkzorg.

Een gilde bestaat uit medewerkers van divers niveau; het gaat om de passie die er is om je verder te ontwikkelen in een aandachtsgebied. Maar zeker zo belangrijk is het om je kennis en ervaring te willen delen met je teamgenoten, andere teams, ketenpartners, eventueel vrijwilligers en mantelzorgers. De taken voortvloeiend uit het lidmaatschap van de gilde worden naast de reguliere zorgtaken uitgevoerd. De gildes spreken onderling af aan welke eisen een gilde-lid moet voldoen. Leden van een gilde kunnen verzorgenden en verpleegkundigen zijn, waarin de mate van deskundigheid/ specialisatie kan gaan van aandachtsvelder tot specialist. De gildes werken zelfstandig en worden ondersteund door het WSC, met name door de kwaliteitsadviseurs.

Welke gildes gaan we starten bij Amstelring Wijkzorg?

Lid zijn van een gilde is geen hobby: gildes ontstaan op basis van noodzaak om de cliënten optimale zorg te kunnen verlenen. Dus worden gildes opgericht op basis van doelgroepen (patiënten categorieën) die bij ons in zorg zijn of komen. Daarbij richten we ons op hoog complexe zorg.

Gildes die opgericht worden: wondzorg, palliatieve zorg, dementie zorg, psychiatrie, gezondheidsbevorderend gedrag, CVA/ NAH zorg, zorg voor cliënten met de ziekte van Parkinson , diabeteszorg en oncologische zorg.

Door het oprichten van de gildes werken we aan twee van onze belangrijkste uitgangspunten: kwalitatief goede zorg leveren en plezierig werken. Vanuit de medewerkers (verzorgenden en MBO en HBO verpleegkundigen) is er enorm veel belangstelling om zich verder te ontwikkelen en te specilialiseren. Het is soms moeilijk om een keuze te maken!

 

 


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.