Home > Weblog > Coronapatiënten Spaarne Gasthuis eerder naar huis met extra zuurstof

Coronapatiënten Spaarne Gasthuis eerder naar huis met extra zuurstof

15 december 2020

Coronapatiënten van het Spaarne Gasthuis die stabiel en voor het grootste deel hersteld zijn, mogen voortaan iets eerder naar huis. In nauw overleg met de crisisteams van de huisartsen uit de regio is een samenwerking opgezet tussen het Spaarne Gasthuis, huisartsen en thuiszorgorganisaties Amstelring Wijkzorg en Zorgbalans. Zo wordt de drukte in het Spaarne Gasthuis als gevolg van corona verminderd en kan de reguliere zorg zo normaal mogelijk doorgaan.

In het ziekenhuis liggen nog steeds veel coronapatiënten. Ondanks de inspanning van alle betrokken partijen, kan dit leiden tot problemen in de keten voor coronazorg maar zeker ook voor de reguliere zorg. Daarom is deze samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders opgezet.

Thuis verder herstellen
Het doel van deze samenwerking is om een beperkte groep coronapatiënten vervroegd met zuurstof en medicatie naar huis te ontslaan waarbij de huisarts en de thuiszorgorganisaties nauw samenwerken om de zorg aan deze patiënten te verlenen. In de regio Kennemerland gebeurt dit door Zorgbalans, in de regio Haarlemmermeer door Amstelring Wijkzorg. Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis: “Dit is niet alleen heel fijn voor de patiënt, maar ook voor het ziekenhuis waar we zo meer capaciteit overhouden voor andere ernstig zieke patiënten en de reguliere zorg beter op peil kunnen houden”.

De patiënt en zijn mantelzorger krijgen in het ziekenhuis duidelijke uitleg over het gebruik van zuurstof thuis, van de medicijnen en de meegegeven persoonlijke beschermingsmiddelen. De zuurstof wordt bij de patiënt thuis geleverd.

Huisarts
Zonder ondersteuning van de huisartsen in de regio en hun constructieve samenwerking met specialisten in het ziekenhuis, zou dit project niet op deze manier van de grond zijn gekomen. Ron Peters, huisarts in Velsen-Zuid: “Voor de huisartsen blijft de kwaliteit van de reguliere zorg uiteraard van het grootste belang. Wij kunnen deze zorg blijven geven naast de extra zorg voor coronapatiënten die thuis herstellen. De huisarts neemt iedere dag contact op met de patiënt, mantelzorger of wijkverpleegkundige. We bekijken het zuurstofgehalte, bloeddruk, temperatuur en hoe benauwd de patiënt is. Deze waarden houdt de patiënt of zijn mantelzorger zelf bij.”

Meten = weten pakket
Thuiszorgorganisatie Zorgbalans heeft hiervoor speciale ‘Meten = weten’ pakketten samengesteld. In dit pakket zit meetapparatuur voor de monitoring van het zuurstofgehalte en de hartslag, de temperatuur, bloeddruk en het bloedsuikergehalte. Samen met De Compaan, een tablet waar de waardes automatisch naartoe worden gestuurd. Via De Compaan is het mogelijk dat de huisarts en indien nodig een arts van het Spaarne Gasthuis de monitoring op afstand doet. Ook kunnen de huisarts en thuiszorgorganisaties contact hebben met de patiënt door middel van beeldbellen.

De cliënt bepaalt zelf welke zorgverlener de meldingen via De Compaan ontvangen of inzage krijgen in de metingen. Hij behoudt dus zoveel mogelijk zelf de regie. Inge Veenstra, directeur Wijkzorg bij Zorgbalans: “Onze samenwerking met ziekenhuis, huisartsen en Amstelring is veelbelovend, ook voor de toekomst. De gecombineerde zorg thuis met ondersteuning van het ‘Meten = weten’ pakket is vooruitstrevend. Een slimme toepassing van technologie met de juiste combinatie van fysieke zorg en beeldschermzorg. En dat kan gelukkig in coronatijd op deze manier ook thuis.”


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.