Home > Weblog > Nieuw: CVA Revalidatie Afdeling Leo Polak

Nieuw: CVA Revalidatie Afdeling Leo Polak

5 september 2014

Leo Polak heeft vanaf 9 september 2014 een gespecialiseerde CVA revalidatieafdeling voor ouderen.

Leo Polak herbergt vanaf 9 september 2014 een gespecialiseerde CVA revalidatieafdeling voor ouderen. In deze nieuwe unit wordt de geriatrische CVA-revalidatie van De Drie Hoven (Nieuw West) en van Sint Jacob (Centrum) samengevoegd. Een CVA wordt in de volksmond ook wel een beroerte genoemd.

Een compleet revalidatieprogramma
Mensen die er verblijven komen rechtstreeks uit het ziekenhuis. Daar zijn ze geweest voor medische behandeling na een beroerte. Vaak is voor een optimaal herstel veel meer nodig.

Een team van vakkundige en ervaren medewerkers staat in Leo Polak garant voor een compleet revalidatieprogramma. Zij stimuleren, trainen, mobiliseren, ondersteunen en activeren de cliënt. De cliënt staat altijd centraal. In nauw overleg met de cliënt en zijn/haar naasten worden revalidatiedoelen geformuleerd, geëvalueerd en zo nodig aangepast.

De revalidatieperiode duurt gemiddeld acht weken en daarna gaat de cliënt naar huis of naar een andere zorglocatie.


Naar het Weblog
Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.